شیطنت کارکنان بیمارستان، مار سمی را وارد اتاق عمل کرد
۲۶ خرداد

شیطنت کارکنان بیمارستان، مار سمی را وارد اتاق عمل کرد

در روزهای اخیر فایل ویدیویی از بخش اتاق عمل بیمارستان رازی شهرستان سراوان در فصای مجازی استان تحت عنوان “حضور مار سمی در بیمارستان سراوان” منتشر شد که نگرانی هایی را برای مردم این منطقه به وجود اورد و خواستار پیگیری این موضوع از این پایگاه خبری شدند. در تماسی که خبرنگار پایگاه خبری شستون […]